Links

 
pijl www.stev.nl Stichting Eem-Vallei Eucatief.
 
pijl www.barneveld.nl Gemeente Barneveld
 
pijl www.barneveld.nl/digitaal-loket Leerlingenvervoer, aanvraagformulier en nieuwsbrief
N.B. Indienen bij de Gemeente Barneveld
 
pijl www.obs-delijster.nl Basisschool De Lijster (locatie Taalklas).
 
pijl www.lowan.nl LOWAN - Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers
 
pijl www.lowan.nl/lesmateriaal 12 leesboekjes met bijbehorende teksten en werkbladen
 
pijl www.onderwijsinspectie.nl Veelgestelde vragen over onderwijs aan nieuwkomers
 
pijl www.doelennieuwkomers.slo.nl Leerlijnen voor nieuwkomers
 
pijl www.nt2taalmenu.nl Verschillende oefeningen gericht op verschillende taalniveaus