Praktische informatie

Lestijden locatie LijsterEen ijverige leerling

Taalklas 1 | 4 t/m 9 jaar

Maandag van 8.45 uur tot 15.00 uur.
Dinsdag van 8.45 uur tot 15.00 uur.

Taalklas 2 | 9 t/m 12 jaar

Donderdag van 8.45 uur tot 15.00 uur.
Vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur.

Ziekmeldingen en vrije dagen

Als een leerling ziek is, geven de ouders de ziekmelding door aan de school van herkomst EN aan de groepsleerkracht van de taalklas op telefoonnummer 0646242490.

Als de leerling zonder afmelding afwezig is, zal de groepsleerkracht van de taalklas eerst de ouders bellen. Een zieke leerlingBij geen gehoor wordt de school van herkomst gebeld.

Materialen

De leerling gebruikt schrijfgerei, schriften e.d. van de taalklas.Leerling met appel

Eten en drinken

De leerling neemt zijn eigen eten en drinken mee.

Vervoer

De ouders blijven verantwoordelijk voor het vervoer van de leerling.
Voor leerlingen van de taalklas geldt de regeling van het leerlingvervoer van de gemeente Barneveld.
Informatie over het leerlingenvervoer kunt u vinden op de website van de gemeente Barneveld. Volg deze link om de nieuwsbrief van de gemeente te lezen of het aanvraagformulier te downloaden.

Voortgang vorderingen

Om de 12 weken gaat er een voortgangsrapportage uit naar de betreffende leerkracht van de school van herkomst.Leerling

Vakantieplanning 2019 - 2020

Herfstvakantie maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
Kerstvakantie maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
Voorjaarsvakantie maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
Goede Vrijdag t/m Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Koningsdag Valt in de meivakantie
Meivakantie maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020
Hemelvaartvakantie donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020
De laatste week voor de zomervakantie en de eerste week na de zomervakantie brengen de kinderen door op hun eigen school, zodat ze de afsluiting van het schooljaar en het begin van het nieuwe schooljaar in hun eigen klas mee kunnen maken. Ze komen niet naar de Taalklas.
Specifieke vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag, excursies en de eigen verjaardag mogen de leerlingen op de eigen school vieren.

Studiedagen

Woensdag 6 november 2019 Donderdagmiddag 21 november 2019
Woensdag 4 maart 2020 Dinsdag 2 juni 2020
Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.