info@taalklas-barneveld.nl 0646242490

Procedure

De procedure van aanmelding verloopt als volgt:
De school waar de leerling is ingeschreven vult in overleg met de ouders van de leerling het aanmeldingsformulier in.
Het door beide partijen (school én ouder(s)) ondertekende aanmeldingsformulier wordt gescand en gemaild naar:
info@taalklas-barneveld.nl

Is scannen niet mogelijk dan kunt u het formulier opsturen naar:
Taalklas Barneveld
Lijsterhof 6
3772 AA Barneveld

De plaatsingscommissie (bestaande uit 2 leden van de toezichtcommissie en de leerkracht van de taalklas) beoordeelt de aanvraag.
De plaatsingscommissie stuurt per e-mail een bevestiging van plaatsing of afwijzing naar de school waar de leerling ingeschreven staat.
Als een leerling is toegelaten staat in de e-mail de ingangsdatum van de plaatsing. De plaatsing in de taalklas geldt in principe voor 12 maanden.

Aanmeldingsformulier (vernieuwd)

Het vernieuwde aanmeldingsformulier kan gedownload worden als doc-bestand. U kunt het formulier in Word invullen en vervolgens printen en opsturen naar het postadres of e-mailen. Voorkeur heeft de aanmelding per e-mail.